Armenia National Anthem

Armenia National Anthem

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարեդար
???? Յուր[b] որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։ ????

II
Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
???? Գիշերները ես քուն չեղա(յ),
Արտասուքով լվացի։ ????

III
Նայիր նրան՝ երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան
???? Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։ ????

IV
Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
???? Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատության կը զոհվի։ ????

English translation

Our Fatherland, free, independent,
That has lived for centuries,
???? Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia. ????

II
Here is a flag for you my brother,
That I have sewed
???? Over the sleepless nights,
And bathed in my tears. ????

III
Look at it, tricoloured,
A valuable symbol for us.
???? Let it shine against the enemy.
Let Armenia be glorious forever. ????

IV
Death is the same everywhere,
A man dies but once,
???? Blessed is the one who dies
For the freedom of his nation. ????