Azerbaijan National Anthem

Flag of Azerbaijan

Azerbaijan National Anthem

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!

English translation

Azerbaijan! Azerbaijan!
Oh you glorious fatherland of the brave child!
We are all together ready to give our lives for you!
We are all together strong to sacrifice our blood for you!
Live blessed with your three-coloured flag!
Live blessed with your three-coloured flag!

Thousands of lives were sacrificed,
Your chest was an arena for battles!
Soldiers gave their life for you!
All of them became heroes!

You shall be a garden full of roses,
Every moment our life can be sacrificed for you!
For you one-thousand-one carresses
are constant in my chest!

Guard your honor,
To held up high your flag,
Guard your honor,
The whole youth is enthused!
Honorable fatherland! Honorable fatherland!
Azerbaijan! Azerbaijan!
Azerbaijan! Azerbaijan!