Bulgaria National Anthem

Bulgaria National Anthem
Bulgaria National Anthem

Bulgaria National Anthem

Горда стара планина,
До ней север се синей
Слънце Витош позлатява
Към Цариград се белей.

Припев:
Мила Родино,
Ти си земен рай,
Твойта хубост, твойта прелест,
Ах, те нямат край.

II
Хайде братя българи,
Към Балкана да вървим.
Там се готви бой юнашки,
За свобода, правдини.

Припев

III
Родино мила, теб привет,
О, майко теб привет!
Теб Българийо чада сме,
Ти си наший дом свещен!

Припев

IV
Ти си наший кът любим,
Кът за щастие отреден!
Мил си край незабравим,
С чудна прелест надарен!

Припев

V
Как щедро, майко, е
Земята твоя осеяна с брилянти!
Сред тях прекрасен свети
Балканът горд напет –

Припев

VI
О, виж го как сияй!
Ний благоговеем пред него и пеем:

Припев

English translation: Bulgaria National Anthem

O the Balkan Mounts noble,
Beside it the North sparkleth;
Holy Sun Vitosha gildeth,
Toward Tsargrad whitely shineth.

Refrain:
O dear Motherland,
Thou earth’s Promised Land,
Thy beauty, thy loveliness,
Ah, forever boundless.

II
Off we go Bulgarian kins,
Toward the Balkan Mounts,
There approacheth a heroic battle,
For freedom and for justice.

Refrain

III
Dear Motherland, thee we greet,
Oh Mother, thee we welcome,
Thou art sons of Bulgaria,
Thou art our sacred home.

Refrain

IV
Thou art our playground cherished,
Thou art for happiness destined,
An ending unforgettable
With wondrous beauty endowed.

Refrain

V
How generous, O Mother,
Thy land aboundeth in diamonds,
‘Mong these wonderful lights,
Proudly spruceth up the Balkans.

Refrain

VI
Oh, look how ’tis radiant!
Before it, we reverence and chant:

Refrain