Cambodia National Anthem

Cambodia National Anthem
Cambodia National Anthem

Cambodia National Anthem

សូមពួកទេព្តា រក្សាមហាក្សត្រយើង
អោយបានរុងរឿង ដោយជ័យមង្គលសិរីសួ⁠ស្តី
យើងខ្ញុំព្រះអង្គ សូមជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះបារមី
នៃព្រះនរបតីវង្ស ក្សត្រាដែលសាងប្រាសាទថ្ម
គ្រប់គ្រងដែនខ្មែរ បុរាណថ្កើងថ្កាន។

ប្រាសាទសិលា កំបាំងកណ្តាលព្រៃ
គួរអោយស្រមៃ នឹក⁠ដល់យសស័ក្តិមហានគរ
ជាតិខ្មែរដូចថ្ម គង់វង្សនៅល្អរឹងប៉ឹងជំហរ
យើងសង្ឃឹមពរ ភ័ព្វព្រេងសំណាងរបស់កម្ពុជា
មហារដ្ឋកើតមាន យូរអង្វែងហើយ។

គ្រប់វត្តអារាម ឮតែសូរស័ព្ទធម៌
សូត្រដោយអំណរ រំឭកគុណពុទ្ធសាសនា
ចូរយើងជាអ្នក ជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រតាមបែបដូនតា
គង់តែទេវតា នឹងជួយជ្រោមជ្រែងផ្គត់ផ្គង់ប្រយោជន៍ឱ្យ
ដល់ប្រទេសខ្មែរ ជាមហានគរ។[7][8]

English translation: Cambodia National Anthem

May the Angels save our king
Granting him happiness and prosperity
We, his servants, wish to refuge under his completeness
Of sovereign’s line, ones being to build temples
Reigning over old Khmer’s glorious land.

II
Temples of stone, hidden amid forests
Bethought of the mighty great kingdom triumphs
Khmer race stands tough and solid as eternal stone
We pray for the best upon Cambodia’s destiny
A grand nation’ve ever occurred for.

III
Dharma risen, up from monasteries
Chant with joy, commemorate of Buddhism
Let us be faithful to our ancestors’ belief
Assuredly, Angels will grant its bounty
Toward Khmer’s, the grand nation.