List of Countries Beginning With The Letter T

List of Countries Beginning With The Letter T

(Population in Ascending Order)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

# Country Population
(2020)
Area
(Km²)
Density
(P/Km²)
1 Turkey 84,339,067 769,630 110
2 Thailand 69,799,978 510,890 137
3 Tanzania 59,734,218 885,800 67
4 Tunisia 11,818,619 155,360 76
5 Tajikistan 9,537,645 139,960 68
6 Togo 8,278,724 54,390 152
7 Turkmenistan 6,031,200 469,930 13
8 Trinidad and Tobago 1,399,488 5,130 273
9 Timor-Leste 1,318,445 14,870 89
10 Tonga 105,695 720 147
11 Tuvalu 11,792 30 393